Login :
Username
Password

ข่าวประชาสัมพันธ์
บ.นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ ลงนามร่วมทุน  JC Services (ประเทศญี่ปุ่น) สร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลประเทศญี่ปุ่น คาดเสร็จปี 2019
       เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีพิธีเซ็นสัญญาร่วมทุนในการจัดตั้งโรงงานผลิต Wood Pellet ในจังหวัดพังงา ระหว่าง บ.นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จก. กับ บริษัท เจซีเซอร์วิส จก.(ประเทศญี่ปุ่น) มีกำลังผลิตประมาณ 700 ตันต่อวัน ซึ่งถือว่ามีกำลังผลิตมากที่สุดในเอเชีย เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 250,000 ตันต่อปี กำหนดส่งออกปี ค.ศ. 2019 ...ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สามารถขายไม้ยางพาราได้ทุกส่วน พร้อมนำระบบ FSC เข้ามาจัดการ การันตี ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

กยท.ภาคใต้ตอนกลาง Kick-Off ทำระบบจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เพื่อยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย
         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เข้าระบบและให้ได้รับการรับรอง 50,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 และจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม จังหวัดพังงา กระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรจะได้ประโยชน์จากราคาไม้ยางพารา จะสูงขึ้นประมาณ 10 - 20 % เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพารา ที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC เท่านั้น

การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา
การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดกระบี่
การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง
การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 074 481 040
โทร. 075 620 712
โทร. 075 219 134
โทร. 075 447186