รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกไม้โตเร็ว
ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
             ค้นหา/ตรวจสอบเกษตรกร :

ชื่อเกษตรกร :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
ที่อยู่ที่ของที่ดิน :
เนื้อที่ประมาณ (ไร่) :
ไร่
ปัจจุบันใช้ประโยชน์อะไร :
หลักฐานทางที่ดินอะไร :
อื่น ๆ :
 
 
# ม.เกษตร จับมือภาคเอกชนปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 1 ล้านไร่ นำร่องในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี