เครือข่ายผู้ประกอบการ Wood Pellet
Username
Password

      สำหรับผู้ประกอบการ Wood Pellet ที่มีความประสงค์ จะเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เป็นหลัก โดยท่านสามารถเป็นสมาชิกเครือข่าย พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่ T-CERN จะให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่อไป

     -  เราได้มีการปรึกษา - หารือ กันแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2559
     -  T-CERN จะนัดหมายผู้ประกอบการ Wood Pellet ที่มีความประสงค์จะร่วมงาน ร่วมทุน ส่วนแบ่งการตลาด การเจรจาธุรกิจ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำระบบการรับรองไม้ FSC ด้วย


   


  เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : info@t-cern.org

Website : www.t-cern.org