ดราม่า ! ประเทศไทย ..ป่าเศรษฐกิจปลูกได้ - ตัดไม่ได้ แล้วใครจะอยากปลูกต้นไม้ ?

                                    จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2559) กรณีที่ ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ต้องการซื้อไม้สักจากสวนป่า ของ ออป. (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) จำนวน 4,000 กว่าต้น ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายออกมาต่อต้าน ถึงขนาดนายกรัฐมนตรีของไทย ประกาศไม่ให้ตัดไม้สักดังกล่าว ... เป็นกระแสดราม่า กันในวงการวิชาการป่าไม้ และผู้ที่รักการอนุรักษ์แต่ไม่เข้าใจการอนุรักษ์ ถึงขนาดเสนอให้มีการเปลี่ยนแบบก่อสร้าง, ใช้ไม้สักเทียม หรือซื้อไม้สักมาจากต่างประเทศ ในขณะที่ไม้สักทอง ของประเทศไทย ซึ่งฝั่งเรียกว่า SIAM TEAK หรือ THAI TEAK เป็นไม้สักที่ดีที่สุดในโลก ในอดีตตำราเรียน ยังระบุสินค้าที่ไทยส่งออกไปขายต่างประเทศ 3 อย่างหลัก ๆ คือ ดีบุก ไม้สักและข้าว จึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด ที่ประเทศไทยจะต้องซื้อไม้จากต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่า ราว 6-7 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็ล้วนเป็นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น ในขณะที่ประเทศไทย มีสภาพอากาศที่ดี ไม้โตเร็ว มีความหลากหลาย และสีของไม้ก็สวยงามกว่าไม้จากต่างประเทศ ซึ่งมี 2-3 ชนิดเท่านั้น ... ทีแปลกประหลาด คือ ทำไมประเทศไทย จึงไม้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และสร้างรายได้จากการขายไม้ หรือใช้ไม้ แทนที่จะไปใช้พลาสติก เหล็ก ซีเมนท์ ซึ่งของพวกนั้นใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้น มาวันนี้ แปลกหนักขึ้นไปอีก... เพราะไม้ที่ปลูก เลี้ยงดู รักษาเป็นอย่างดี และอยู่ในเขตที่รัฐประกาศ ว่าเป็นเขตป่าเพื่อเศรษฐกิจ (ป่า Zone E) กลับถูกคัดค้านไม่ให้ตัดไปใช้ประโยชน์

     ครั้นในปัจจุบันนี้ มีการปิดป่า หรือการยกเลิกสัมปทานป่าบกทั้งหมดทั้วประเทศ การทำไม้ก็มีเฉพาะในป่าปลูกและเป็นการทำไม้เพื่อตัดสางขยายระยะ (Selection Thinning) ซึ่งถ้าเป็นไม้สักก็จะมี ออป. รายเดียวที่มีจำนวนพื้นที่ ซึ่ง ออป. ได้ปลูกไว้กว่า 1.2 ล้านไร่ ส่วนเกษตรกร ก็มีการปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ อยู่บ้างรวม ๆ แล้วประมาณ 2 แสนไร่ หรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล รักษา มีประมาณ 126 ล้านไร่ ซึ่งส่วนหนึ่ง ก็อนุญาตให้ ออป. เข้าใช้ประโยชน์ ในการปลูกสร้างสวนป่า ดังที่เป็นข่าว ออป. ดำเนินการปลูกไม้ ไม่เฉพาะไม้สัก มีไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ไม้พะยูง ไม้นนทรี ไม้ประดู ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส

         องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาระกิจหลัก ๆ คือปลูกไม้เพื่อเป็นป่าเศรษฐกิจ ทั้งในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินที่มีโฉนด ออป.ก็มีการตัดไม้สักขายปี หนึ่ง ๆ หลายแสนต้นทั่วประเทศ เป็นการตัดแบบเลือกตัด (Selection Thinning) หรือการตัดสางขยายระยะ ให้ต้นที่เหลือได้เจริญเติบโตดีมากขึ้น ตามวิชาการป่าไม้ ทีสำคัญ ออป. เป็นเจ้าของเดียว ที่มีไม้สัก ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ ตามแนวทาง FSC
ตัวอย่างไม้สักตัดสางขยายระยะ สวนป่าของ ออป. อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ตัด พ.ศ. 2559)
 
 
เขียนโดย ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
ผู้ประสานงานเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
หน้าข่าวอื่น ๆ
:
นักวิชาการมก. ชี้ไม้สักจากป่าปลูก อ.อ.ป. สร้างรัฐสภาใหม่ แห่งเดียวที่มี ใบรับรอง และทั่วโลกยอมรับการปลูก มีการจัดการอย่างยั่งยืน
:
คุยกับนักวิชาการป่าไม้ว่าด้วยเรื่อง 'ไม้สัก' จากป่าปลูก ถึงการสร้างรัฐสภาใหม่
:
ไม้สักเหมือน DNA ของชาติ! ปธ.ออกแบบรัฐสภาใหม่แจงเหตุใดต้องใช้สร้าง?
:
ไม้สักทำรัฐสภา ไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ ออป.ยันตัดจากป่าเศรษฐกิจ
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/669619
  ความขัดแย้งใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม้สักจากสวนป่า ถึงการสร้างรัฐสภาใหม่